DETEKTIVNÍ FIRMA s.r.o.

DIVIZE DETEKTIVNÍCH CINNOSTÍ

Předmětem naší činnosti je poskytování služeb soukromých detektivů.

Působíme převážně v okrese Mělník, Litoměřice a severočeském regionu.

Naší hlavní činností je to, co se obvykle nazývá:

•           hledání majetku

•           hledání osob

•           zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkaz

•           získávání informací týkajících se osobního stavu fyzických nebo právnických osob

•           získávání informací týkajících se majetkových poměrů fyzických nebo právnických osob

•           získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek

Také aktivně působíme proti takzvaným „Šmejdům“.

Naše služby ponejvíce vyhledávají klienti, kteří mají zájem o účelný a neformální servis například k:

•           hledání odcizené věci (kola, auta, domácích zvířat, prádla, kočárků …..)

•           hledání majetku dlužníka (fyzicky i evidenčně).

Vyhledaný majetek se pak v případném exekučním řízení může stát předmětem návrhu k jeho

zajištění a zpeněžení exekutorem. Naše služby tak mohou urychlit průběh exekuce a

napomoci věřiteli k vydobytí dlužníkovi povinnosti.

•           hledání osoby v přátelském či obdobném vztahu (kamarád z dětství,  školy, vojny, …..)

•           hledání osoby dlužníka (skrývajícího se před povinností splnit dluh)

•           pomoci v rámci pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách

•           informacím týkajících se majetkových poměrů – využitelné pro dědické či obdobné

řízení, vypořádání společného jmění manželů (SJM), rozvodové řízení, atd.,

a to vše včetně souvisejících administrativních a organizačních činností.

Spolupracujeme se slušnými advokáty, seriózními právníky, odborníky v oblasti realit, erudovanými finančními poradci, insolvenčními správci, soudními exekutory a s řadou dalších profesionálů, jejíchž rady a postoje využíváme k serióznímu poskytování našeho detektivního servisu. Jsme také v trvalé spolupráci se společností ZBYMAR s.r.o., zabývající se zejména vypořádáním pohledávek, správou dluhů a administrativně-organizačním servisem.

Jak z výše uvedeného patrno, tam, kde naše síly, prostředky či oprávnění nestačí, vždy zákazníkovi (klientovi) doporučíme a dle jeho přání následně i zprostředkujeme další odbornou péči.

Náš servis je vhodný pro seriózní zákazníky, se zájmem o oboustranně poctivý a férový obchodní vztah. Naši prioritou je ryze individuální přístup. Služby se snažíme poskytovat v potřebné součinnosti se zákazníkem, kvalitně, zodpovědně, důsledně, spolehlivě, účinně, a s časovou flexibilitou. Zájemcům o naše služby sdělíme naše obchodní podmínky pro poskytování konkrétní služby, zejm. odhad doby a způsobu plnění, odhad optimální ceny a výši zálohy je-li vyžadována.

Dojde-li poté mezi zájemcem (klientem) a naší Detektivní firmou ke shodě poptávky s nabídkou, pak s klientem sjednáme další postup – zpravidla osobní jednání. Při osobním jednání provedeme analýzu poptávky zákazníka a nabídneme mu nejlepší strategii dalšího postupu. Dospějeme-li při jednání tak daleko, že se uzavření obchodního vztahu jeví, jako vysoce pravděpodobné připravíme klientovi návrh příslušné smlouvy (nepostačí-li v jednoduchých případech přijetí závazné objednávky), který klientovi předložíme ke schválení. Po ukončení naší činnosti je klientem zaplacena smluvená cena a vystaveno mu potvrzení o platbě (není-li se zákazníkem ujednáno jinak). Upozorňujeme, že některá zadání zákazníka jsou podmíněna jeho plnou mocí, souhlasem k zapůjčení či zpracování soukromých listin, důvěrných osobních a citlivých dat (film, fotografie, nosiče dat a informací….).

Pomáháme obětem „Šmejdů“.

Máme za to, že daňové úniky z praktik Šmejdů a další důsledky jejich nekalé a protiprávní činnosti mají velkou společenskou nebezpečnost. Spolupracujeme s obětmi „Šmejdů“ a s lidmi, kteří stopování nekalé činností Šmejdů prostě jen pomáhají. Na tomto poli působení přivítáme každou pomoc.

 

Kontaktní údaje:

Telefonní infolinka č. 604 586 155, nejsnáze dostupné v obvyklé pracovní dny od 9 do 16 h.

Vzkazy možno zanechat v recepci (vrátnici) objektu sídla firmy fyzicky nebo telefonicky-č.315 624 244.

Email: detektivnifirma@post.cz

DETEKTIVNÍ FIRMA s.r.o.
IČ: 03677443
C 236036 vedená u Městského soudu v Praze
Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník